Regulamin hurtowni

 1. Złożenie zamówienia w Hurtowni Matterhorn oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Matterhorn jest hurtownią (zwaną dalej: Hurtownia) i obsługuje podmioty gospodarcze. Właścicielem hurtowni Matterhorn jest firma Matterhorn Moda Sp z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Katowicka 51 , NIP: 8961552779, VAT UE: PL 8961552779 REGON: 364871017. Składający zamówienie (zwany dalej Zamawiającym) oświadcza, że dokonuje tej czynności w imieniu i na rzecz podmiotu gospodarczego. Sprzedaż w hurtowni Matterhorn nie podlega regulacjom prawa konsumenckiego.
 3. Składający zamówienie zobowiązany jest podać dane do faktury (w tym nazwę przedsiębiorstwa i poprawny numer NIP) oraz do wysyłki. Jeśli dane do wysyłki i do faktury są różne, należy to zaznaczyć przy składaniu zamówienia w polu „dodatkowe informacje”. Faktura będzie sporządzona na podstawie danych podanych przez klienta w trakcie zamówienia.
 4. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej Matterhorn są cenami hurtowymi netto (nie zawierają podatku VAT).
 5. Towar oferowany w Hurtowni Matterhorn jest nowy, pochodzi on z legalnych źródeł i jest wolny od wad.
 6. Składając zamówienie jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie danych osobowych w naszej bazie. Dane będą wykorzystane do realizacji zamówienia oraz celów marketingowych.
 7. Hurtownia Matterhorn nie odpowiada za błędy będące wynikiem awarii systemu ani za błędy powstałe w toku komunikacji pomiędzy użytkownikiem strony internetowej Hurtowni a jej serwerami. Hurtownia nie odpowiada za nieprawidłowe dane podane przez Zamawiającego w toku składania zamówienia. W szczególności błędnie naliczone koszta wysyłki, stawka VAT ani cena towaru nie mogą być uznane za ostateczne i podlegają korekcie.
 8. Hurtownia Matterhorn zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości lub części zamówienia. Jeżeli zamówiony produkt jest niedostępny w momencie kompletowania zamówienia, hurtownia dostarcza Zamawiającemu dostępne produkty spośród zamówionych, a cena niedostępnego produktu przekazana zostaje w formie nadpłaty do bilansu płatniczego Zamawiającego. Nadpłata może zostać wykorzystana przez Zamawiającego do kolejnego zamówienia w Hurtowni. Na wyraźne życzenie Zamawiającego wyrażone w formie pisemnej nadpłata zostanie zwrócona Zamawiającemu w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Co do zasady, zwrot nadpłaty wykonywany jest w ten sam sposób jak płatność początkowa.
 9. Zamówienie towaru następuje po naciśnięciu przycisku „ZAMAWIAM” na stronie Hurtowni i wcześniejszym podaniu wszystkich niezbędnych danych.
 10. Zwroty:
  Zakupy w hurtowni Matterhorn nie są sprzedażą konsumencką i nie dotyczą osób fizycznych. Zakupu dokonuje tylko przedsiębiorca. W związku z tym zamówień hurtowych nie można powołując się na prawo konsumenta. Wymianie podlegają jedynie produkty uszkodzone lub produkty wysłane w wyniku pomyłki, o których nabywca powinien poinformować Matterhorn w ciągu 24 h po odebraniu przesyłki . Reklamacji od konsumentów będących klientami nabywcy hurtownia Matterhorn nie przyjmuje.

  Dodatkowa usługa zwrotów: Matterhorn umożliwia zwracanie towarów poszczególnych marek po aktywacji usługi zwrotów w Panelu Klienta. Warunki zwracania towarów są dostępne na stronie Panelu klienta po zalogowaniu się użytkownika. Włączenie usługi daje możliwość zwracania towarów zakupionych w określonym czasie. Dla niektórych marek klient będzie obciążany opłatą za zwrot towarów przy ich zwrocie lub opłatą uiszczaną podczas składania zamówienia – szczegółowe warunki są przedstawione w warunkach zwrotów na stronie Panelu klienta.Aby aktywować zwroty dla swoego konta należy wysłać zgłoszenie na adres email info@matterhorn.pl

 11. Zaleca się podanie poprawnego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego podczas procesu składania zamówienia. Nieudane dostawy wynikające z braku podanych numerów telefonów nie podlegają rekompensacie.
 12. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas potrzebny do realizacji zamówienia na dany produkt jest podany w koszyku oraz w pliku XML dostępnym na stronie internetowej. Dostawa zajmuje dodatkowo kilka dni. W związku z tym czas otrzymania zamówienia = czas realizacji + czas dostawy. Z przyczyn niezależnych od Hurtowni, takich jak nieprawidłowy adres, procedury odprawy celnej lub innych przyczyn, czas dostawy może się wydłużyć. 
 13. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz). Przesyłki nieodebrane przez adresata lub zwrócone do Matterhorn kupujący odbiera na własny koszt.
 14. Dołożyliśmy wszelkich starań aby opisy i zdjęcia produktów w Hurtowni Matterhorn były sprawdzone, nie odpowiadamy jednak za zmiany wprowadzone przez producentów oraz błędy w opisach.
 15. Faktura VAT jest dołączana do przesyłki lub dostępna do pobrania na stronie Hurtowni.
 16. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania się z informacjami dotyczącymi współpracy, które umieszczono na stronie Matterhorn.
 17. Płatności odroczone PastPay:
  Na stronie internetowej Matterhorn.pl istnieje możliwość opłacenia zakupionych towarów nie od razu, lecz w późniejszym terminie. Oferujemy tę opcję przy wsparciu zewnętrznego partnera finansowego, PastPay Europe Sp. z o.o. (PastPay) za pośrednictwem metody płatności o nazwie PastPay. W tym przypadku, jeśli wybierzesz PastPay jako metodę płatności podczas realizacji zamówienia i PastPay zobowiązuje się do sfinansowania danej transakcji, PastPay opłaci fakturę wystawioną przez dostawcę usług dla Ciebie. W rezultacie kupi roszczenie dostawcy usług przeciwko Tobie i ureguluje wartość faktury u dostawcy usług w Twoim imieniu. W takich sytuacjach faktura wystawiona przez dostawcę usług zawiera już unikalne cechy prawne schematu oraz wszelkie konieczne informacje.

  WAŻNE jest, że po przypisaniu faktury, masz zobowiązanie płatnicze wobec PastPay, które możesz uregulować jedynie na numer rachunku bankowego PastPay, wskazany na fakturze. Musisz spełnić swoje zobowiązanie płatnicze nie później w wyznaczonym terminie płatności faktury, w przeciwnym razie naliczona zostanie stała opłata w wysokości 40 euro. Korzystając z PastPay, wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych kontaktowych (imię, adres e-mail, numer telefonu) firmie PastPay. Te informacje są wykorzystywane przede wszystkim do przesyłania informacji i powiadomień dotyczących weryfikacji oraz procesu płatności. Politykę prywatności PastPay znajdziesz tutaj. W przypadku, gdy PastPay nie podejmuje się sfinansowania danej transakcji, nie możesz z tej metody płatności – oczywiście nadal masz możliwość dokonania zakupu, prosimy wówczas wybrać inną metodę płatności.’

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: info@matterhorn.pl