Regulamin hurtowni

 1. Złożenie zamówienia w Hurtowni Matterhorn oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Matterhorn jest hurtownią (zwaną dalej: Hurtownia) i obsługuje podmioty gospodarcze. Właścicielem hurtowni Matterhorn jest firma Matterhorn Moda Sp z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Katowicka 51 , NIP: 8961552779, VAT UE: PL 8961552779 REGON: 364871017. Składający zamówienie (zwany dalej Zamawiającym) oświadcza, że dokonuje tej czynności w imieniu i na rzecz podmiotu gospodarczego. Sprzedaż w hurtowni Matterhorn nie podlega regulacjom prawa konsumenckiego.
 3. Składający zamówienie zobowiązany jest podać dane do faktury (w tym nazwę przedsiębiorstwa i poprawny numer NIP) oraz do wysyłki. Jeśli dane do wysyłki i do faktury są różne, należy to zaznaczyć przy składaniu zamówienia w polu „dodatkowe informacje”. Faktura będzie sporządzona na podstawie danych podanych przez klienta w trakcie zamówienia.
 4. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej Matterhorn są cenami hurtowymi netto (nie zawierają podatku VAT).
 5. Towar oferowany w Hurtowni Matterhorn jest nowy, pochodzi on z legalnych źródeł i jest wolny od wad.
 6. Składając zamówienie jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie danych osobowych w naszej bazie. Dane będą wykorzystane do realizacji zamówienia oraz celów marketingowych.
 7. Hurtownia Matterhorn nie odpowiada za błędy będące wynikiem awarii systemu ani za błędy powstałe w toku komunikacji pomiędzy użytkownikiem strony internetowej Hurtowni a jej serwerami. Hurtownia nie odpowiada za nieprawidłowe dane podane przez Zamawiającego w toku składania zamówienia. W szczególności błędnie naliczone koszta wysyłki, stawka VAT ani cena towaru nie mogą być uznane za ostateczne i podlegają korekcie.
 8. Hurtownia Matterhorn zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości lub części zamówienia. Jeżeli zamówiony produkt jest niedostępny w momencie kompletowania zamówienia, hurtownia dostarcza Zamawiającemu dostępne produkty spośród zamówionych, a cena niedostępnego produktu przekazana zostaje w formie nadpłaty do bilansu płatniczego Zamawiającego. Nadpłata może zostać wykorzystana przez Zamawiającego do kolejnego zamówienia w Hurtowni. Na wyraźne życzenie Zamawiającego wyrażone w formie pisemnej nadpłata zostanie zwrócona Zamawiającemu w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Co do zasady, zwrot nadpłaty wykonywany jest w ten sam sposób jak płatność początkowa.
 9. Zamówienie towaru następuje po naciśnięciu przycisku „ZAMAWIAM” na stronie Hurtowni i wcześniejszym podaniu wszystkich niezbędnych danych.
 10. Zwrotów towaru nie przyjmujemy. Zakupy w hurtowni Matterhorn nie są sprzedażą konsumencką i nie dotyczą osób fizycznych. Zakupu dokonuje tylko przedsiębiorca. W związku z tym zamówień hurtowych nie można zwracać. Wymianie podlegają jedynie produkty uszkodzone, o których nabywca powinien poinformować Matterhorn w ciągu 24 h po odebraniu przesyłki. Reklamacji od konsumentów będących klientami nabywcy hurtownia Matterhorn nie przyjmuje.
 11. Zaleca się podanie poprawnego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego podczas procesu składania zamówienia. Nieudane dostawy wynikające z braku podanych numerów telefonów nie podlegają rekompensacie.
 12. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas potrzebny do realizacji zamówienia na dany produkt jest podany w koszyku oraz w pliku XML dostępnym na stronie internetowej. Dostawa zajmuje dodatkowo kilka dni. W związku z tym czas otrzymania zamówienia = czas realizacji + czas dostawy. Z przyczyn niezależnych od Hurtowni, takich jak nieprawidłowy adres, procedury odprawy celnej lub innych przyczyn, czas dostawy może się wydłużyć. 
 13. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz). Przesyłki nieodebrane przez adresata lub zwrócone do Matterhorn kupujący odbiera na własny koszt.
 14. Dołożyliśmy wszelkich starań aby opisy i zdjęcia produktów w Hurtowni Matterhorn były sprawdzone, nie odpowiadamy jednak za zmiany wprowadzone przez producentów oraz błędy w opisach.
 15. Faktura VAT jest dołączana do przesyłki lub dostępna do pobrania na stronie Hurtowni.
 16. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania się z informacjami dotyczącymi współpracy, które umieszczono na stronie Matterhorn.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: info@matterhorn.pl